Registered Players of Softball Association of India

S. No. Registration ID Name State
1 SBAI-10088 Sharath J KA
2 SBAI-10087 Tiyyagura Vignesh Reddy AP
3 SBAI-10086 IRSHAD KHAN RJ
4 SBAI-10085 JAITEGH SINGH CH
5 SBAI-10084 KARRI MANJEETH AP
6 SBAI-10083 SARANYA V P KL
7 SBAI-10082 SUJA MAHENDRAN KL
8 SBAI-10081 KAVYA E KL
9 SBAI-10080 Kanumuri Aditya AP
10 SBAI-10079 Manda Kavita AP
11 SBAI-10078 Kanchirla Ajay kumar AP
12 SBAI-10077 Vemuluri Chandra teja AP
13 SBAI-10076 DURGAM GURUVENDER TG
14 SBAI-10075 RESHMA RAVI KL
15 SBAI-10074 MANJUSHA M G KL
16 SBAI-10073 Reshmi R KL
17 SBAI-10072 Juniya Biju KL
18 SBAI-10071 Reeba V R KL
19 SBAI-10070 Afna Shajahan KL
20 SBAI-10069 AJMI. S. M KL
21 SBAI-10068 SHIJI. K KL
22 SBAI-10067 SUSMITHA . A KL
23 SBAI-10066 ANJALI. A KL
24 SBAI-10065 CHANDANA. M KL
25 SBAI-10064 Rishi Dogra CH
26 SBAI-10063 devika .s KL
27 SBAI-10062 Sukhman Dhiman CH
28 SBAI-10061 Vishavjeet CH
29 SBAI-10060 Daksh dagar HR
30 SBAI-10059 Adwaith Visanth KL
31 SBAI-10058 SREEKUTTAN B KL
32 SBAI-10057 Salmanul Farisi. M KL
33 SBAI-10056 Aadil Muhammed. S KL
34 SBAI-10055 NASIYA SHABUDEEN KL
35 SBAI-10054 AGDHAS T NAIM KL
36 SBAI-10053 NRIPAN GHOSH G I KL
37 SBAI-10052 SAJINI S KL
38 SBAI-10051 SONAMOL B S KL
39 SBAI-10050 ARYAN A KL
40 SBAI-10049 AKASH KRISHNA R KL
41 SBAI-10048 AKHIL LAL L KL
42 SBAI-10047 Arwin Sasikumar KL
43 SBAI-10046 ALTHAF SHIJU KL
44 SBAI-10045 KIRAN A KL
45 SBAI-10044 ALWIN P JAISON KL
46 SBAI-10043 SOORAJ SUGATHAN KL
47 SBAI-10042 DEVISH S D KL
48 SBAI-10041 ASIF SHA N KL
49 SBAI-10040 SACHIN SABU KL
50 SBAI-10039 SREEHARI M R KL

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]